Logo SHARP solution

Ceník služeb


Úvodem

Ceny Našich služeb jsou většinou individuální záležitostí. A to hlavně z důvodu, že nelze tabulkově určit přesnou pracnost a související administrativu či vedlejší náklady.

Níže jsou uvedeny referenční ceny k jednání.Účetnictví, mzdy a personalistika

Vedení daňové evidenceCena od 400 Kč / měsíc
Obsahuje kompletní vedení daňové evidence, základní poradenství a komunikaci s úřady přímo spojené s agendou.

Vedení podvojného účetnictvíCena od 2.000 Kč / měsíc
Obsahuje základní úkony jako zaúčtování přijatých a vydaných dokladů, elektronické odesílání přiznání k DPH, kontrolní hlášení, roční zpracování závěrky.

Mzdy a personalistikaCena od 150 Kč / měsíc / zaměstnanec
Obsahuje zpracování měsíční mzdy pro 1 zaměstnance.

Další službyCena je Individuální dle úkonu či hodinové sazby
Poskytujeme související služby jako ekonomické poradenství, ostatní daňová přiznání, vedení knih jízd a vozového parku a další.Dotace, fondy, granty z Evropské unie i národních zdrojů

Naše cenová politika je založena na zcela transparentním a korektním vztahu ke všem našim klientům. Částka, kterou klient za naše služby zaplatí, je rozdělena zpravidla do tří po sobě jdoucích plateb podle jednotlivých fází práce na projektu.

První platba – úhrada zahajovacích prací je splatná po podpisu smlouvy a tato částka kryje naše počáteční výdaje spojené se zahájením prací na projektu. Pro nás se stává potvrzením skutečnosti, že klient má opravdu zájem o spolupráci a je ochoten a schopen s námi celý proces, který získání dotace předchází, podstoupit.

Další platbu tvoří částka, která je fakturována po zaregistrování (tzn. po předání) projektu u příslušného ministerstva a schválení tzv. formální správnosti žádosti. To je potvrzením, že jsme naši práci odvedli bezchybně. Platba zohledňuje výhradně prokazatelné režijní náklady a práci vynaloženou na zpracování administrativy celé žádosti.

Třetí částka („success fee“) je odměna za úspěšné přijetí žádosti a přiznání dotace žadateli a je účtována pouze v případě oficiálního přiznání dotace. Je tvořena procentem z hodnoty, která odpovídá výši získané dotace.

První dvě platby se podílejí na krytí prokazatelných režijních nákladů. Odměna se generuje pouze ze získané dotace. Tento systém umožňuje rozdělit podnikatelské riziko mezi oba subjekty, žadatele i poradce. Snažíme se tímto způsobem vyjít maximálně vstříc požadavkům klientů a moderním trendům v oblastech podnikatelského poradenství.Zastupování a zprostředkování

Tato služba se řídí hlavně hodinovou sazbou dle úrovně služby a souvisejícími náklady, jako např. náklady na cestování, platby třetím stranám a další.

Hodinová sazba400 až 600 Kč
Cestovné7 Kč / kilometr
Související nákladyIndividuální


Zpět