Logo SHARP solutionÚčetnictví, mzdy a personalistika


Kompletní mzdové účetnictví, personalistika a poradenství

Vedení mzdové a personální agendy
Nabízíme vedení personalistiky a vedení mezd na míru požadavkům klienta.

Personální agenda zahrnuje především vedení osobních složek zaměstnanců a plnění registračních i jiných povinností vůči státní správě jménem zaměstnavatele. Do personální agendy dále patří například zpracování zápočtových listů, veškerých potvrzení požadovaných zaměstnanci a statistická hlášení.

Mzdová agenda zahrnuje především kompletní zpracování mezd, a to včetně odvodů, daní a pojištění, podávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, distribuci diskrétních výplatních pásek zaměstnancům, roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti zaměstnavatele, roční vyúčtování srážkové daně zaměstnavatele, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), zpracování hlášení o náhradním plnění pro Úřad práce a zastupování při jednáních a kontrolách s úřady státní správy.

Účetní program PAMICA

Námi poskytované služby zahrnují komplexní činnosti v této oblasti:

 • Poradenství v oblasti optimálního nastavení mezd pro dosažení největších úspor
 • Vypracování vnitropodnikových mzdových směrnic zaměstnavatele
 • Příprava pracovních smluv, mzdových výměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Podpora při řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a dalších
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnavatele i zaměstnanců na příslušné orgány OSSZ a ZP
 • Zpracování mezd pro malé i velké organizace včetně zákonných srážek a insolvencí
 • Provedení ročního zúčtování daně
 • Zastupování klientů při kontrolách ze strany OSSZ i ZP

Mimo to naše služby obsahují také poradenství v oblasti získávání příspěvků na mzdy zaměstnanců od Úřadu práce.


Proč mzdy u Nás?

Rychlá komunikace a vysoká odbornost ve spojení s dobrou cenou služeb umožňuje nabízet zpracování mezd s těmito výhodami:

 • Snížení mzdových nákladů ve výši až 40%
 • Úspora finančních nákladů za mzdy ve mzdové účtárně
 • Úspora času a investic do vzdělávání zaměstnanců ve mzdové účtárně
 • Už nemusíte řešit zastoupení za nemoc, dovolenou a jinou nepřítomnost interní mzdové účetní
 • A dále zajistíme diskrétnost citlivých údajů společnosti

V čem jsme jiní?

 • Naše služby nespočívají pouze ve vyzvednutí dokladů a jejich zaúčtování, ale kompletní poradenství pro optimální nastavení všech pracovněprávních dokumentů
 • Máme několikaleté zkušenosti se získáváním podpor a příspěvků na mzdy Vašich zaměstnanců a zařídíme to i pro Vás


Účetnictví a daňová evidence

Mezi naše poskytované služby patří komplexní vedení účetnictví či daňové evidence pro fyzické i právnické osoby. Klient se tak může plně věnovat svému podnikání. S klientem dále průběžně konzultujeme výsledky a hledáme možnosti k optimalizaci daní tak, aby byl spokojen a dosáhl největší úspory. Kontrolujeme formální správnost daňových dokladů a účetní doklady průběžně archivujeme. Klienta zastupujeme u všech státních úřadů, aby měl čas na své podnikání.

Podvojné účetnictví vedeme včetně roční účetní uzávěrky a zpracování daňových přiznání a to vše podle aktuální legislativy a účetních standardů.

DAŇOVÁ EVIDENCE
Pro fyzické osoby vedeme daňovou evidenci (dříve tzv. jednoduché účetnictví). Našim klientům zabezpečujeme veškerý komfort a dle domluvy jim předáváme v určitých termínech konečné výstupy, které potřebují pro svůj další rozvoj.

Účetní program POHODA

Proč naše účetní společnost?

 • Naše společnost nabízí profesionální vedení účetnictví obchodním společnostem, živnostníkům i neziskovým organizacím
 • Klademe maximální důraz na zájmy našich klientů a zároveň pracujeme v souladu se zákonem o účetnictví, se všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy
 • Našim klientům poskytujeme individuální přístup a v průběhu roku je vždy informujeme o stavu jejich účetnictví a upozorňujeme na zákonné platby během roku
 • V našem týmu najdete pouze odborníky z daného oboru, sledujeme nejnovější změny a novinky ve všech příslušných oblastech

Vedení účetnictví u nás:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Optimalizace daní
 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Pravidelné reporty o stavu závazků a pohledávek
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Sestavení roční účetních závěrky včetně výkazů a zákonné přílohy
 • Pravidelné zasílání přehledů hospodaření (výsledovka, rozvaha, cash flow)
 • A řadu dalších úkonů podle individuálních požadavků a přání klienta

V čem jsme jiní?

 • Naše služby nezahrnují pouhé bezduché zadávání dat do účetního software. Naše služby zahrnují kompletní optimalizaci nastavení všech ekonomických procesů, které Vaše firma provádí
 • Nabízíme i možnost spolupráce online na dálku, což patří mezi moderní způsoby vedení účetní agendy ve velkých i malých firmách

Výhodou online účetnictví je nonstop přístup k účetní datům, z jakéhokoliv počítače. Kdykoliv tak budete mít aktuální přehled o hospodaření vaší firmy, o stavu závazků a pohledávek, o stavu uhrazených či neuhrazených faktur.


Výhody online účetnictví:

 • Nonstop přístup k účetní datům
 • Neustálý přehled o účetním hospodaření vaší firmy
 • Odpadá instalace účetního softwaru a zakoupení jeho licence
 • V účetním programu může pracovat více lidí či zaměstnanců z jedné firmy
 • O svá data se nemusíte bát, jsou zálohovaná a v bezpečí5 důvodů proč externí účetní firmu:

 • Úspora nákladů
 • Přenesení zodpovědnosti
 • Úspora času
 • Pojištění externí firmy
 • Zastupitelnost

Proč zrovna s Námi?

 • Nabízíme plný ekonomický servis - s námi nezískáte pouze účetního, ale i ekonoma.
 • Přijatelné ceny za vysokou kvalitu jsou pro nás samozřejmostí
 • Žádné skryté náklady, které bychom vám účtovali
 • Podpora 7 dní v týdnu po 365 dní v roce

Individuální přístup

Každému zákazníkovi se věnujeme vždy individuálně, abychom plně zohlednili jeho specifickou situaci. Navrhujeme varianty řešení, konzultujeme s vámi jejich rozdílné daňové a právní dopady a snažíme se tak v každé situaci maximálně zefektivnit vaše podnikání a minimalizovat náklady.


Zpět