Logo SHARP solutionProjektová činnost, vodovody a kanalizace


Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace vodohospodářských inženýrských sítí.


Kanalizace

 • projekty kanalizací
 • projekty domovních čistíren odpadních vod
 • projekty tlakových kanalizací
 • projekty domovních kanalizačních přípojek
 • odlučovače ropných látek aj.

Vodovody

 • projekty vodovodů
 • projekty domovních vodovodních přípojek
 • projekty domovních studní

Zhotovujeme textové, výpočtové i výkresové přílohy:

 • Technické zprávy
 • Hydrotechnické a technologické výpočty
 • Situace a podélné profily
 • Schémata a další výkresy
 • Výkresovou dokumentaci zpracováváme v souladu s ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb

Výše uvedené práce provádíme pro jednotlivé objekty i pro areály rodinných domků nebo obce.

Pro veškerou projekční činnost zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost. Tj. projednání a vyřízení územního rozhodnutí pro dokumentaci pro územní řízení, dále stavební (vodoprávní) povolení pro dokumentaci pro stavební (vodoprávní) řízení. Dále ohlášení vodního díla a vodohospodářské úpravy dle § 15 a zákona č. 273/2010 Sb. Event. dle NV č. 416/2010 Sb.


Zpět