Logo SHARP solution

Vzdělávací kurzy a školení


Dotace na vzdělávání zaměstnanců

V současné době se připravuje projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II", jehož zahájení je plánováno na začátek roku 2016. Tento projekt navazuje na předchozí projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců I", který byl realizován od 1.12.2013 do 30.11.2015.


Co Vám projekt nabízí:

 • Úhradu 100% nákladů na vzdělávací aktivitu (náklady na lektora)
 • Úhradu 100% mzdových nákladů – za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání
       - max. 27.600 Kč/osoba/měsíc (mzdový náklad vč. ZP a SP)

Podporované typy vzdělávání:

 • odborné vzdělávání - udržení, obnovení, prohloubení kvalifikace. Musí být účelné pro současnou nebo novou pozici zaměstnance
 • obecné a klíčové dovednosti - zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnanost na trhu práce
 • odborná jazyková výuka - jedná se o intenzivní jazykovou přípravu v max. délce 3 měs. Musí souviset s pracovní činnosti, kterou zaměstnanec vykonává nebo bude vykonávat
 • vzdělávání dle specifických potřeb zaměstnavatelů - včetně přípravy na konkrétní pracovní pozici
 • podpora udržitelnosti pracovních míst - vzdělávání stávajících zaměstnanců

V čem Vám můžeme pomoci

 • Pomůžeme s identifikací vzdělávacích potřeb (analýzou)
 • Sestavíme kurzy na míru Vašim potřebám
 • Připravíme projektovou žádost včetně povinných příloh
 • Zrealizujeme pro Vás výběrové řízení
 • Kompletně zajistíme veškerou administrativu před, v průběhu realizace i po skončení školení

Pokud máte zájem dozvědět se více informací, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.


Zpět